Hôm nay, Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023
Thứ Sáu, 21/10/2022 - 11:22:23
Tuần 7-8

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Màu sắc & bố cục  (6)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

31-10-2022

Màu sắc & bố cục  (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

26-10-2022

Màu sắc & bố cục  (7)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

02-11-2022

Illustrator CC  (1)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

28-10-2022

Màu sắc & bố cục  (8)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

04-11-2022

Illustrator CC  (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Màu sắc & bố cục  (7)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Nộp bài Hình họa cho TT trung tâm

HN2

    Lầu 7

 

THỨ HAI

31-10-2022

Màu sắc & bố cục  (9)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

 Lầu 7

THỨ TƯ

26-10-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

02-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

THỨ SÁU

28-10-2022

Màu sắc & bố cục  (8)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

 Lầu 7

 

THỨ SÁU

04-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.