Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:17:13
Tuần 9-10

  Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Illustrator CC  (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

14-11-2022

Illustrator CC  (6)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài màu sắc & bố cục phần 1 cho TT

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

09-11-2022

Illustrator CC  (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Illustrator CC  (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

11-11-2022

Illustrator CC  (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Illustrator CC  (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ HAI

14-11-2022

Illustrator CC  (1)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

09-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Illustrator CC  (2)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

11-11-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Illustrator CC  (3)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.