Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Hai, 27/03/2023 - 09:34:17
Tuần 7-8

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Màu sắc & bố cục (9)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

03- 4 -2023

Màu sắc & bố cục (12)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

29-3 -2023

Màu sắc & bố cục (10)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

05 -4 -2023

Illustrator CC (1)

Gv:  ThS.Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

31-3 -2023

Màu sắc & bố cục (11)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

07- 4 -2023

Illustrator CC (2)

Gv:  ThS.Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.