Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Hai, 21/12/2020 - 10:12:18
Tuần 1 - 2

 

 Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

22-12-2020

Hình Hoạ (01)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

29-12-2020

Hình Hoạ (04)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

24-12-2020

Hình Hoạ (02)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

31-12-2020

Hình Hoạ (05)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ BẢY

26-12-2020

Hình Hoạ (3)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

02-01-2021

Nghỉ lễ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.