Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 05/03/2021 - 11:20:25
Tuần 10-11

   Lớp 3D Game-k11 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

09-03-2021

Màu sắc & Bố cục (9)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học LT02,

Lầu 9

 

THỨ BA

16-03-2021

Illustrator CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

11-03-2021

Màu sắc & Bố cục (10)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học LT02 

Lầu 9

 

THỨ NĂM

18-03-2021

Illustrator CC (02)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

13-03-2021

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BẢY

20-03-2021

Illustrator CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT06, Lầu 9

Sau 19h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.