Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 19/03/2021 - 16:06:57
Tuần 12-13

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

23-03-2021

Illustrator CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu9

 

THỨ BA

30-03-2021

Illustrator CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

25-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

01-04-2021

Illustrator CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

27-03-2021

Illustrator CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu9

 

THỨ BẢY

03-04-2021

Illustrator CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.