Hôm nay, Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022
Thứ Sáu, 02/04/2021 - 15:01:51
Tuần 14-15

    Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-04-2021

Illustrator CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

13-04-2021

Illustrator CC (11)

Thi kết thúc môn

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

08-04-2021

Illustrator CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

15-04-2021

Photoshop CC (1)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

10-04-2021

Illustrator CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

17-04-2021

Photoshop CC (2)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.