Hôm nay, Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 17/04/2021 - 10:13:53
Tuần 16-17

    Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

20-04-2021

Photoshop CC (3)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06,Lầu9

 

THỨ BA

27-04-2021

Photoshop CC (6)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

22-04-2021

Photoshop CC (4)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06,Lầu9

 

THỨ NĂM

29-04-2021

Photoshop CC (7)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

24-04-2021

Photoshop CC (5)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06,Lầu9

 

THỨ BẢY

01-05-2021

Nghỉ lễ 1/5

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.