Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 15/10/2021 - 15:50:42
Tuần 22-23

  Lớp MT01 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-10 -2021

Indesign CC  (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 Học Online

 

THỨ BA

26-10 -2021

Indesign CC  (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

THỨ NĂM

21-10-2021

Indesign CC  (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học online

 

THỨ NĂM

28-10-2021

Indesign CC  (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học online

THỨ  BẢY

23-10-2021

Indesign CC  (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ  BẢY

30-10-2021

Indesign CC  (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.