Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 1 năm 2022
Thứ Bảy, 13/11/2021 - 13:17:23
Tuần 26-27

   Lớp MT01 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16-11-2021

After Effect (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT06, lầu 9

 

THỨ BA

23-11-2021

After Effect (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT06, lầu 9

THỨ NĂM

18-11-2021

After Effect (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT06, lầu 9

 

THỨ NĂM

25-11-2021

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

20-11-2021

After Effect (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT06, lầu 9

 

THỨ BẢY

27-11-2021

After Effect (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.