Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Hai, 21/12/2020 - 10:13:09
Tuần 3 - 4

 

Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

05-01-2021

Hình Hoạ (06)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

12-01-2021

Hình Hoạ (09)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

07-01-2021

Hình Hoạ (07)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

14-01-2021

Màu sắc bố cục (1)

Gv: ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ BẢY

09-01-2021

Hình Hoạ (8)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

16-01-2021

Màu sắc bố cục (2)

Gv: ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.