Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:55:23
Tuần 55-56

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-6-2022

Thiết kế  Môi Trường (1)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

THỨ BA

28-6-2022

Thiết kế  Môi Trường (4)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

THỨ NĂM

23-6-2022

Thiết kế  Môi Trường (2)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

THỨ NĂM

30-6-2022

Thiết kế  Môi Trường (5)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

THỨ BẢY

25-6-2022

Thiết kế  Môi Trường (3)

Gv: Lê Minh

Nộp bài Maya nâng cao cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

THỨ BẢY

02-7-2022

Thiết kế  Môi Trường (6)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.