Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 02/07/2022 - 15:05:17
Tuần 55-56

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

05-7-2022

Thiết kế  Môi Trường (7)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

THỨ BA

12-7-2022

Thiết kế  Môi Trường  (10)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

THỨ NĂM

07-7-2022

Thiết kế  Môi Trường (8)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

THỨ NĂM

14-7-2022

Thiết kế nhân vật (1)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT02, Lầu 6

THỨ BẢY

09-7-2022

Thiết kế  Môi Trường (9)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

THỨ BẢY

16-7-2022

Thiết kế nhân vật (2)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.