Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Hai, 11/07/2022 - 11:24:30
Tuần 59-60

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ BA

26-7-2022

Thiết kế nhân vật (3)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

Nộp bài TK môi trường cho TT trung tâm

MT06, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn. HV đóng tiền học lại môn học

THỨ NĂM

21-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ NĂM

28-7-2022

Thiết kế nhân vật (4)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

23-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ BẢY

30-7-2022

Thiết kế nhân vật (5)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.