Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:20:49
Tuần 67-68

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

13-9-2022

Concept (3)

Gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BA

20-9-2022

Concept (6)

Gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

15-9-2022

Concept (4)

Gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

 

THỨ NĂM

22-9-2022

Concept (7)

Gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

17-9-2022

Concept (5)

Gv: Lê Minh

Nộp bài TK nhận vật cho TT trung tâm

MT06, Lầu 9

 

THỨ BẢY

24-9-2022

Concept (8)

Gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.