Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:52:26
Tuần 69-70

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

27-9-2022

Concept (8)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

04-10-2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (3)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

Nộp bài Concept cho TT trung tâm

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

29-9-2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (1)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

06-10-2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (4)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

01-10 -2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (2)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

 

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

08-10-2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (5)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.