Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:52:08
Tuần 71-72

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-10-2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (5)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

18-10-2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (8)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

13-10-2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (6)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

20-10-2022

Kỹ thuật quay phim  (1)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

15-10 -2022

Sán xuất chương trình và kịch bản  (7)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

22-10-2022

Kỹ thuật quay phim  (2)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.