Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Hai, 27/02/2023 - 11:49:17
Tuần 77-78

   Lớp MT01,02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

28-02 -2023

Hậu kỳ & âm thanh (1)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT03

Lầu 6

 

THỨ BA

07-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (3)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

02-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (2)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT01

Lầu 6

 

THỨ NĂM

09-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (4)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

04-3-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

11-3-2023

Marketing    (1)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh LInh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.