Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Hai, 10/05/2021 - 16:19:40
Tuần 01-02 & 03

  Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-05-2021

Hình họa (1)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ BA

25-05-2021

Hình họa (6)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ NĂM

13-05-2021

Hình họa (2)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ NĂM

27-05-2021

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

15-05-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

29-05-2021

Lớp nghỉ

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

 

THỨ BA

18-05-2021

Hình họa (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ NĂM

20-05-2021

Hình họa (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ BẢY

22-05-2021

Hình họa (5)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.