Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:28:10
Tuần 42-43

    Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

02-8-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

09-8-2022

Maya Nâng cao (3)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

04-8-2022

Maya Nâng cao (1)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

11-8-2022

Maya Nâng cao (4)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

06-8-2022

Maya Nâng cao (2)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

13-8-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.