Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 13/08/2022 - 08:49:49
Tuần 44-45

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16-8-2022

Maya Nâng cao (6)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

23-8-2022

Maya Nâng cao (9)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

19-8-2022

Maya Nâng cao (7)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

25-8-2022

Maya Nâng cao (10)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

20-8-2022

Maya Nâng cao (8)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

27-8-2022

Maya Nâng cao (11)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.