Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 14:44:53
Tuần 46-47

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

30-8-2022

Maya Nâng cao (12)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

06-9-2022

Maya Nâng cao (13)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

01-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ NĂM

08-9-2022

Maya Nâng cao (14)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

03-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ BẢY

10-9-2022

Maya Nâng cao (15)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.