Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:22:34
Tuần 48-49

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

13-9-2022

Maya Nâng cao (15)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

20-9-2022

Thiết kế nhân vật (2)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

15-9-2022

Maya Nâng cao (16)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

22-9-2022

Thiết kế nhân vật (3)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

17-9-2022

Thiết kế nhân vật (1)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

24-9-2022

Thiết kế nhân vật (4)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.