Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:52:58
Tuần 50-51

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

27-9-2022

Thiết kế nhân vật (5)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

Nộp bài Maya nâng cao cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

04-10-2022

Thiết kế nhân vật (8)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

29-9-2022

Thiết kế nhân vật (6)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

06-10-2022

Thiết kế nhân vật (9)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

01-10 -2022

Thiết kế nhân vật (7)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

08-10-2022

Thiết kế nhân vật (10)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.