Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:51:03
Tuần 52-53

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-10-2022

Thiết kế nhân vật (11)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

18-10-2022

Thiết kế nhân vật (14)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

13-10-2022

Thiết kế nhân vật (12)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

20-10-2022

Thiết kế nhân vật (15)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

15-10 -2022

Thiết kế nhân vật (13)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

22-10-2022

Thiết kế nhân vật (16)

gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.