Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:36:01
Tuần 56-57

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

08-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ BA

15-11-2022

Thiết kế Môi trường (3)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

10-11-2022

Thiết kế Môi trường (1)

gv: Lê Minh

Nộp bài TK nhân vật cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

17-11-2022

Thiết kế Môi trường (4)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

12-11 -2022

Thiết kế Môi trường (2)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

19-11-2022

Thiết kế Môi trường (5)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.