Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 09:04:40
Tuần 58-59

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

22-11-2022

Thiết kế Môi Trường (5)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

29-11-2022

Thiết kế Môi Trường (8)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

24-11-2022

Thiết kế Môi Trường (6)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

01-12-2022

Thiết kế Môi Trường (9)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

26-11-2022

Thiết kế Môi Trường (7)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

03-12-2022

Thiết kế Môi Trường (10)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.