Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:21:05
Tuần 58-59

    Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-12-2022

Concept  (1)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

13-12-2022

Concept  (4)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

08-12-2022

Concept  (2)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

15-12-2022

Concept  (5)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

10-12-2022

Concept  (3)

gv: Lê Minh

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

17-12-2022

Concept  (6)

gv: Lê Minh

Nộp bài Thiết kế Môi Trường cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.