Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:34:21
Tuần 66 -67

    Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

31-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

07-02-2023

kT quay phim (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung 

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

02-02-2023

Kịch bản  (8)

GV:Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

09-02-2023

kT quay phim  (3)

GV: Huỳnh Lê Chung   

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

04-02-2023

kT quay phim  (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung  

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

11-02 -2023

kT quay phim (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung  

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.