Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 09:03:31
Tuần 76-77

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-3 -2023

Hậu kỳ & âm thanh (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

21-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (7)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

16-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04

Lầu 6

 

THỨ NĂM

23-3-2023

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

18-3-2023

Marketing (2)

Gv:ThS.Trần Mai Khánh Linh

 MT04

     Lầu 6

 

THỨ BẢY

25-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh  (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.