Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Hai, 27/03/2023 - 09:51:18
Tuần 78-79

    Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

27-3 -2023

Hậu kỳ & âm thanh  (9)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

04-4-2023

Nhận diện thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh 

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

29-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh  (10)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04

Lầu 6

 

THỨ NĂM

06-4-2023

Marketing (4)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

31-3-2023

Marketing (3)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

08-4-2023

Nhận diện thương hiệu  (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Hậu kỳ & âm thanh cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.