Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/04/2023 - 08:52:17
Tuần 80-81

    Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-4 -2023

Nhận diện thương hiệu   (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Hậu kỳ & âm thanh cho TT trung tâm

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

18-4-2023

Marketing    (6)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

13-4-2023

Marketing (5)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04

Lầu 6

 

THỨ NĂM

20-4-2023

Marketing (7)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

15-4-2023

Nhận diện thương hiệu   (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

22-4-2023

Nhận diện thương hiệu   (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.