Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 21/04/2023 - 15:10:16
Tuần 82-83

    Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

25-4 -2023

Marketing (8)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

02-5-2023

Nghỉ lễ

 

THỨ NĂM

27-4-2023

Nhận diện thương hiệu   (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

04-5-2023

Nghỉ lễ

 

THỨ BẢY

29-4-2023

Nghỉ lễ

 

 

THỨ BẢY

06-5-2023

Nhận diện thương hiệu   (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.