Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:28:49
Tuần 10-11

    Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Illustrator CC (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

08-8-2022

Illustrator CC (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

03-8-2022

Illustrator CC (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Illustrator CC (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

05-8-2022

Illustrator CC (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Illustrator CC (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.