Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:54:46
Tuần 16-17

  Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Photoshop CC (11)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

03-10-2022

Photoshop CC (14)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

28-9-2022

Photoshop CC (12)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Photoshop CC (15)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

30-9-2022

Photoshop CC (13)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Photoshop CC (16)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.