Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:50:25
Tuần 19-20

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

17-10-2022

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

12-10-2022

Photoshop CC (15)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Photoshop CC (16)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

14-10-2022

Nhiếp ảnh (1)

Gv: Th. Biện Xuân Trường

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Photoshop CC 

Thi kết thúc môn

MT06,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.