Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:30:21
Tuần 23-24

    Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ HAI

14-11-2022

Indesign CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

09-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Indesign CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

11-11-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Indesign CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.