Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 09:13:19
Tuần 23-24

    Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

28-11-2022

Indesign CC

Gv: Mai Xuân Hưng

Thi kết thúc môn

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

23-11-2022

Indesign CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Maya basic (1)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

25-11-2022

Indesign CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Maya basic (2)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.