Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:21:37
Tuần 27-28

  Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Maya basic (3)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

12-12-2022

Maya basic (6)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

07-12-2022

Maya basic (4)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Maya basic (7)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

09-12-2022

Maya basic (5)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Maya basic (8)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.