Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 16/12/2022 - 11:01:26
Tuần 29-30

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2022

Maya basic (8)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

26-12-2022

Maya basic (11)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

21-12-2022

Maya basic (9)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

28-12-2022

Maya basic (12)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

23-12-2022

Maya basic (10)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

30-12-2022

Maya basic (13)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT06,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.