Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:33:28
Tuần 37-38

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

After Effect (3)

GV:Nguyễn Thị Bích Ngọc   

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

01-02-2023

After Effect (1)

GV:Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nộp bài Maya basic cho TT trung tâm       

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-02-2023

After Effect (4)

GV:Nguyễn Thị Bích Ngọc   

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

03-02-2023

After Effect (2)

GV:Nguyễn Thị Bích Ngọc   

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

After Effect (5)

GV:Nguyễn Thị Bích Ngọc   

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.