Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 24/02/2023 - 15:11:47
Tuần 39-40

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

After Effect (11)

GV: Mai Xuân Hưng   

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

06-03-2023

After Effect (14)

GV: Mai Xuân Hưng      

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

01-3 -2023

After Effect (12)

GV: Mai Xuân Hưng   

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

After Effect (15)

GV: Mai Xuân Hưng      

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

03-3 -2023

After Effect (13)

GV: Mai Xuân Hưng   

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-03-2023

After Effect (16)

GV: Mai Xuân Hưng   

MT06,Lầu 9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.