Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 09:02:24
Tuần 39-40

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Lớp nghỉ  

 

THỨ HAI

20-03-2023

Typography  (3)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài After Effect cho TT trung tâm 

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

15-3 -2023

Typography  (1)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ   

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Typography  (4)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ   

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

17-3 -2023

Typography  (2)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ   

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Typography  (5)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ   

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.