Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Hai, 27/03/2023 - 09:49:45
Tuần 45-46

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Typography  (6)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ   

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

03- 4 -2023

Lớp nghỉ 

THỨ TƯ

29-3 -2023

Typography  (7)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ   

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05 -4 -2023

Maya nâng cao   (1)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

31-3 -2023

Typography   (8)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07- 4 -2023

Maya nâng cao   (2)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.