Hôm nay, Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 09:18:01
Tuần 11-12

Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Illustrator CC(2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT02,lầu 6

 

THỨ HAI

28-11-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

23-11-2022

Illustrator CC(3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT02,lầu 6

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

25-11-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.