Hôm nay, Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:22:42
Tuần 13-14

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Illustrator CC(1)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02,lầu 6

 

THỨ HAI

12-12-2022

Illustrator CC(4)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

07-12-2022

Illustrator CC(2)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02,lầu 6

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Illustrator CC(5)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

09-12-2022

Illustrator CC(3)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02,lầu 6

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Illustrator CC(6)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02, lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.