Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 30/12/2022 - 09:51:17
Tuần 17-18

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

09-01-2023

Indesign CC (3)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

04-01-2023

Indesign CC (1)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02,lầu 6

 

THỨ TƯ

11-01-2023

Indesign CC (4)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

06-01-2023

Indesign CC (2)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02,lầu 6

 

THỨ SÁU

13-01-2023

Indesign CC (5)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02, lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.