Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:31:54
Tuần 23-24

    Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

Photoshop CC (1)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

THỨ TƯ

01-02-2023

Indesign CC (6)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT02,lầu 6

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Photoshop CC (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

THỨ SÁU

03-02-2023

Indesign CC

Thi kết thúc môn

MT02,lầu 6

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

Photoshop CC (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.