Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Bảy, 11/02/2023 - 10:06:39
Tuần 25-26

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Photoshop CC (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

 

THỨ HAI

06-02-2023

Photoshop CC (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

THỨ TƯ

01-02-2023

Photoshop CC (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Photoshop CC (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

THỨ SÁU

03-02-2023

Photoshop CC (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

Photoshop CC (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.