Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Sáu, 24/02/2023 - 15:10:53
Tuần 27-28

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Photoshop CC (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

 

THỨ HAI

06-03-2023

Photoshop CC (13)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

THỨ TƯ

01-3 -2023

Photoshop CC (11)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

Photoshop CC (14)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

THỨ SÁU

03-3 -2023

Photoshop CC (12)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

 

THỨ SÁU

10-03-2023

Photoshop CC (15)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.